Od dzieciństwa uczyła się od swojej mamy Zofii Czerwińskiej robótek na szydełku, na drutach oraz tkania na krośnie. W wieku 19 lat rozpoczęła prace w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka”, wykonując opoczyńskie tkaniny na tradycyjnym krośnie. Należała również do Zespołu Pieśni i Tańca „Opocznianka”.
Obecnie jest przewodniczącą KGW Karwice angażującą się w różnego rodzaju działalność. Jest również autorką pieśni dożynkowych i przyśpiewek. Jej prace zdobią świetlicę w Karwicach. Swoje umiejętności przekazuje młodzieży z Karwic ale i z Opoczna, która przyjeżdża na zajęcia do Karwic.

palmy
rózgi
pająki
koronki
wycinanki
hafty

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Karwice

Twórcy na szlaku