„Kruszewianka”, czyli Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszewcu-Kolonii, została powołana w 2006 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa Kazimierza Gawędy. Pierwszym celem koła było wykorzystanie pustej połowy budynku nowo wybudowanej szkoły podstawowej i utworzenie w niej świetlicy. Pierwszą przewodniczącą została Lucyna Wąsik.

Świetlica została utworzona, a świetlicową została członkini koła Ewa Czarnecka. Gospodynie zakasały rękawy i podjęły ciężką pracę nad wykończeniem i wyposażeniem części budynku, która wciąż była w stanie surowym. Przy współpracy z sołtysem i ówczesnym burmistrzem Janem Wieruszewskim udało się doprowadzić do stanu używalności kuchnię, chłodnię, łazienkę i salę jadalną. W tym celu przedsiębiorcze kobiety zorganizowały wiele zabaw tanecznych połączonych z biesiadą, z których dochód przeznaczały na wyposażenie kuchni w przybory do gotowania oraz zastawę stołową. W świetlicy wiejskiej można organizować imprezy okolicznościowe, obsługą których zajmuje się „Kruszewianka”. Każdego roku organizowane są tu zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe, dzięki nim budynek tętni życiem i jest sukcesywnie doposażany.

Warto dodać, że tradycje KGW w Kruszewcu-Kolonii sięgają jednak dalej, bo lat 70. XX wieku. Gospodynie wiejskie działały wówczas pod przewodnictwem Teresy Kołodziej. Obecnie koło zrzesza 10 osób.

Od początku istnienia członkinie koła są odpowiedzialne za przygotowanie oprawy odpustu z okazji Miłosierdzia Bożego w kaplicy w Kruszewcu. Zajmują się ubieraniem Grobu Pańskiego i szopki bożonarodzeniowej. Biorą udział w procesjach świątecznych w kościele w Libiszowie, strojem ludowym podkreślając doniosłość tych uroczystości.

Wspólnie z kołami z libiszowskiej parafii „Kruszewianka” organizuje w kościele wszystkie święta i jubileusze, przygotowuje dożynki kościelne, bierze udział w dożynkach gminnych, powiatowych i prezydenckich. Ze swoimi potrawami regionalnymi i rękodziełem koło uczestniczy w licznych konkursach, prezentuje się na targach i jarmarkach.

Galeria zdjęć

Kruszewiec-Kolonia

Twórcy na szlaku