Jej umiłowanie tradycji ludowej regionu opoczyńskiego spowodowało, że zainicjowała reaktywowanie w 2002 r. Koła Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy. Razem z innymi członkiniami Koła kultywuje regionalne tradycje ludowe, m.in. poprzez organizację rekonstrukcji dawnych obrzędów, takich jak chociażby pierzorka czy pranie.
Z powodzeniem zachęca innych do podtrzymywania opoczyńskich tradycji i z pasją edukuje młode pokolenie. Z jej inicjatywy powstało 18 Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Opoczno. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Rady KGW. Z jej inspiracji powstała Izba Tradycji w Domu Ludowym w Kraśnicy. Dostrzega również konieczność zadbania o opoczyński folklor słowny i muzyczny, który niekultywowany łatwo może przejść w zapomnienie. Jest jedną z członkiń zespołu ludowego „Kraśniczanki”. Ostatnio wspólnie z Bożeną Furą, Zofią Warczyńską i Krystyną Borowiecką zdobyła pierwszą nagrodę w I Konkursie Opoczyńskiej Gwary Mówionej w Opocznie. Tożsamość kulturową regionu tworzy nie tylko sztuka ludowa, obrzędy, zwyczaje, gwara, muzyka, ale również kulinaria. I właśnie zachowanie opoczyńskiego dziedzictwa kulinarnego jest jedną z dziedzin, którymi zajmuje się pani Anna. Jej bogata działalność przejawia się aktywnym uczestnictwem w prawie wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych, nie tylko regionalnych.
W 2010 r. jej działalność została doceniona odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, a w 2011 r. otrzymała order „Serca Matkom Wsi” od Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych.

palmy
rózgi
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Kraśnica
Tel: 692 565 270
44 755 17 37

Twórcy na szlaku