Początki działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszkowie sięgają lat 60. XX wieku. Pierwszą założycielką koła, a zarazem jego przewodniczącą była Jadwiga Wiśniewska. W tamtym czasie panie zajmowały się organizowaniem zabaw ludowych i konkursów z fantami, organizowały kursy gotowania, pieczenia oraz szycia.

W latach 80 obowiązki przewodniczącej przejęła Marianna Morawska, która angażowała się między innymi w zakup kur i gęsi dla członkiń koła. Koło włączyło się w prace przy budowie Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie. Pod koniec dekady koło zostało rozwiązane a po długiej przerwie, 23 listopada 2003 r., ponownie rozpoczęło działalność. Wówczas przewodniczącą została Krystyna Podlaska. Wybrany zarząd działa do dziś.

„Kraszkowianki” – jak często nazywane są zrzeszone w kole gospodynie – co roku biorą udział w festiwalu pieśni i poezji Maryjnej w tutejszej parafii w Mroczkowie Gościnnym. Wśród najważniejszych świąt i uroczystości, w które angażują się gospodynie, należy wymienić: ostatkowe kusoki, babę wielkanocną, procesję z okazji Bożego Ciała czy spotkania przy stole wigilijnym. Panie chętnie pomagają w przyjmowaniu pielgrzymów w lokalnym kościele i gotują regionalne swojskie potrawy na świąteczne stoły. Ze swoimi przysmakami i ciastami goszczą także w sąsiednich miejscowościach na dożynkach.

Koło gospodyń jest swoistym łącznikiem między lokalnymi organizacjami a włodarzami wsi, współpracuje z obecną sołtys Haliną Grzywacz, radą sołecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kraszkowie.
„Najbardziej dumne jesteśmy z wyposażenia naszej kuchni, z której korzystają wszyscy chętni mieszkańcy naszej wioski”.

Dobra współpraca pań z KGW ze strażakami przynosi wiele sukcesów. Jednym z nich była budowa nowej siedziby OSP w Kraszkowie. Największym marzeniem przewodniczącej jest ukończenie świetlicy wiejskiej i zjednoczenie w kole większej liczby osób. Gospodynie życzyłyby sobie większego ciepłego pomieszczenia, w którym mogłyby częściej się spotkać i kultywować regionalne tradycje, a przez to jeszcze prężniej działać na rzecz mieszkańców i regionu.

Galeria zdjęć

Kraszków

Twórcy na szlaku