Powstałe w latach 60. ubiegłego wieku przy Kole Rolniczym – Koło Gospodyń Wiejskich w Sitowej – było pierwszą tego typu organizacją kobiecą w tej wsi. Pierwszą przewodniczącą była Marianna Jurek. Działalność pań ograniczała się do rozprowadzania kurcząt i wypożyczania szatkownicy. Niestety, po kilku latach aktywność koła osłabła i zostało ono rozwiązane.

Reaktywacja koła nastąpiła w 1976 roku, dzięki zasługom Aleksandry Gawryś. Przewodniczącą została Rozalia Popecka. Później funkcję tę pełniły kolejno: Rozalia Adach, Teresa Stępień, Stanisława Jóźwik, Maria Caban, Barbara Stępień, Barbara Karbownik i Wioletta Lengier. Obecnie przewodniczącą koła jest Halina Cabaj.

W marcu 2005 roku KGW dokonało uroczystego otwarcia świetlicy, a następnie w 2019 roku KGW przeniosło się do budynku postawionego ze środków unijnych.

Pierwszym znaczącym osiągnięciem KGW było zdobycie w 1977 roku drugiego miejsca w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Opocznie. Wynik ten został powtórzony w 1982 roku w Piotrkowie Trybunalskim, podczas V Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów KGW. Członkinie z Sitowej zostały wówczas zauważone przez reżysera Janusza Kidawę i zaproszone do udziału w realizacji filmu „Bardzo spokojna wieś”. Zdjęcia plenerowe zrealizowano w Inowłodzu i Opocznie.
Kryzys aktywności nadszedł wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi. W 1986 roku koło ponownie zawiesiło swoją działalność. Okazją do reaktywowania KGW były dożynki w Wygnanowie w 1995 roku, na które ówczesna sołtys Rozalia Adach oraz chętne do pracy panie przygotowały występ. Reaktywowano także zespół ludowy. Gospodynie wspominają, że wtedy wiele serca i zaangażowania w pracę zespołu wniosła Teresa Stępień, która swoim uporem pomogła zdobyć środki na zakup strojów ludowych. W 1998 roku na stałe instruktorem zespołu został Edward Rogowski. Od 2010 roku funkcję instruktora pełni Kamilla Biniek-Kaczorowska.

Wierność opoczyńskiemu folklorowi i autentyczność prezentowania zostały docenione na licznych festiwalach i konkursach organizowanych w regionie.

Gospodynie z Koła w Sitowej cyklicznie biorą udział w przygotowaniach gminnych i kościelnych dożynek oraz imprezach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Opocznie. W swoim dorobku mają nagranie płyty z kolędami oraz wideo.

W dalszym ciągu przy kole działa zespół „Sitowianki”, w którym występują dzieci: Kacper Wijata, Antonina Wijata, Oliwia Wiktorowicz i Patrycja Karbownik.

Galeria zdjęć

Sitowa

Twórcy na szlaku