Zainteresowanie sztuką ludową regionu opoczyńskiego zaczęło się nietypowo, bo od dekorowania sal weselnych. Z czasem zaczęła poznawać dawne wzory kwiatów, a od teściowej Bogusławy Pawlik nauczyła się robić opoczyńskie wycinanki.
Bierze udział w konkursach na wybrane dziedziny sztuki ludowej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie i Muzeum Regionalne w Opocznie oraz w Przeglądzie Rękodzieła Ludowego i Artystycznego organizowanym przez MDK. Jej prace można zobaczyć również w Izbie Regionalnej w Kraśnicy.

palmy
rózgi
wycinanki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Kraśnica

Twórcy na szlaku