Zofia Pacan z d. Jobczyk urodziła się 20 lipca 1949 r. w Bielowicach, znanym ośrodku kultury i sztuki ludowej regionu opoczyńskiego. Swoje umiejętności i wrażliwość artystyczną nabyła w domu rodzinnym od swojej matki Franciszki, które przekazuje swoim córkom Agnieszce i Katarzynie. Należy do grona najbardziej utalentowanych twórców ludowych wykonujących prace z zakresu plastyki zdobniczo-obrzędowej (pisankarstwo, wycinankarstwo, koronkarstwo, pająkarstwo, hafciarstwo).
W 2014 r. otrzymała medal Zasłużona Kulturze Gloria Artis. To prestiżowe odznaczenie Pani Zofia odebrała podczas uroczystości zamknięcia Roku Kolberga w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
Wielokrotnie brała udział w konkursach etnograficznych na wybrane dziedziny twórczości ludowej, zdobywając głównie pierwsze miejsca. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach i festiwalach sztuki ludowej w kraju i za granicą (m.in. w Szwecji, Belgii, we Włoszech, w Hiszpanii, na Łotwie). Wykonywane przez Zofię Pacan prace znalazły miejsce w muzealnych kolekcjach etnograficznych w Toruniu, Warszawie, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie oraz Galerii STL w Lublinie.
Pani Zofia systematycznie uczestniczy w imprezach propagujących rękodzieło i sztukę ludową: kiermasze, cepeliady (Opoczno, Kraków, Kazimierz Dolny, Radom, Tomaszów Maz., Warszawa). Inną formą jej działalności są warsztaty pracy twórczej, cieszące się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Zofia Pacan uczestniczy w tego typu pokazach zarówno w placówkach muzealnych, kultury, jak i szkołach. Cieszą się one dużym zainteresowaniem szczególnie w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym.
W 2003 r. w swoim gospodarstwie otworzyła izbę tradycji ludowej, w której prowadzone są lekcje przybliżające dawne zwyczaje i obrzędy, warsztaty pracy twórczej na wybrane dziedziny oraz pokazy tradycyjnego wypieku chleba i prezentacja potraw regionalnych. Z Muzeum Regionalnym w Opocznie współpracuje od 1979 r., uczestnicząc w różnych imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez placówkę.
Od 1985 r. jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 1994 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Piotrkowskiego. Zofia Pacan należy do Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2003 r. została laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

palmy
rózgi
pająki
pisanki
hafty
koronki
wycinanki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Bielowice
Tel: 506 070 248

Twórcy na szlaku