Przez 20 lat pracowała w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, tkając na krosnach dywany, bieżniki i krajki w tradycyjnych dawnych wzorach. Zna z domu rodzinnego tradycje tkactwa, bowiem jej mama Maria Jakubowska tkała, poza tym robiła wycinanki i wyszywała krzyżykowo. Umiejętności te przekazała córce Antoninie, która na potrzeby domowe wykonywała również kwiaty z bibuły, korony do obrazów, pająki oraz wyroby szydełkowe.
Do dzisiaj pani Antonina uczy dzieci na świetlicy w Modrzewiu robienia wycinanek. Uczestniczy również w przeglądzie rękodzieła w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

tkactwo
wycinanki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Modrzew

Twórcy na szlaku