Kapela Opocznianka swoją nazwę przejęła od nieistniejącego już Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca, który od początku skupiał znakomitych muzyków regionu opoczyńskiego. Grali w nim m.in. Stanisław Borowiecki na harmonii trzyrzędowej, Stanisław Kaleta na skrzypcach  a na bębnie Bronisław Stelemblak. W roku 1965 do Kapeli dołączył skrzypek Stanisław Ksyta i harmonista Julian Jarząb. Repertuar Kapeli Ludowej Opocznianka jest bogaty i zróżnicowany. Do najstarszych melodii tanecznych należą oberki „ciągłe, wyciągane, przeciągane”. Pomimo stosunkowo młodego wieku, muzycy prezentują repertuar tradycyjny wykonywany w dawnym, surowym i ekspresyjnym stylu. Kapela Opocznianka brała udział w przeglądach i festiwalach folklorystycznych, zdobywając główne nagrody, m.in. w Bedlnie i Sieradzu. W 2005 roku Opocznianka w składzie dwuosobowym (Stanisław Ksyta i Marian Pabianek) otrzymała kazimierską Basztę. W roku 2008 Kapela została laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga. Obecnie w kapeli grają Julian Jarząb harmonia polska trzyrzędowa, Marian Pabianek bęben, Andrzej Rożej skrzypce, Urszula Tomasik śpiew.

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Bielowice

Twórcy na szlaku