Lucyna Wąsik była niezwykłą osobą, która przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej kół gospodyń wiejskich gminy Opoczno, a także sołtysa Kruszewca Kolonii. Jej działalność była nieoceniona dla lokalnej społeczności. Jako animatorka życia kulturalnego i organizatorka wielu przedsięwzięć, Lucyna z pasją promowała opoczyńską kulturę ludową, wkładając w to całe swoje serce.

Jej energia, kreatywność i dobry humor były zaraźliwe. Lucyna była kobietą pełną pomysłów, które z entuzjazmem realizowała, przyciągając do siebie ludzi i zachęcając ich do wspólnego działania. Zawsze gotowa do pomocy, działała bezinteresownie, służąc innym i wspierając potrzebujących.

Wielu pamięta ją jako osobę, która potrafiła zjednoczyć społeczność, inspirować do działania i zarażać optymizmem. Jej zaangażowanie i oddanie sprawom lokalnej społeczności pozostaną na zawsze w pamięci mieszkańców.

Lucyna Wąsik zmarła 24 lutego 2024 roku w wieku 53 lat, krótko po nagłej, niespodziewanej chorobie. Jej odejście to ogromna strata dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt ją znać i współpracować z nią.