Swoje życie zawodowe związała ze Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka”, w której przepracowała 20 lat jako tkaczka, kontynuując tradycje domowe. Tkała bowiem jej babcia oraz mama Józefa Matysiak. Zaczynała od tkania chodników, tzw. „szmaciaków”, potem wykonywała różnorodne tkaniny wełniane i lniane, nawet te skomplikowane w tzw. „cztery i sześć nicielnic”. Jest laureatką kilku konkursów na tkaninę organizowanych przez „Opoczniankę”.
Tańczyła i śpiewała w istniejącym przy Spółdzielni zespole „Opocznianka”, który miał w swoim repertuarze wiele pieśni, przyśpiewek, tańców i krótkich scenek obrzędowych z regionu opoczyńskiego. Od 1978 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

palmy
rózgi
koronki
hafty
tkactwo

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Wola Załężna

Twórcy na szlaku