Galeria zdjęć

Wszechstronnie utalentowana twórczyni ludowa, córka Stanisławy Dąbrowskiej, wybitnej artystki ludowej, laureatki nagrody im. O. Kolberga. Kontynuuje rodzinne tradycje ludowego rękodzieła artystycznego. Tworzy w różnych dziedzinach sztuki ludowej – wykonuje hafty, koronki, pisanki, palmy, wycinanki, a także tkaniny wełniane i lniane.
Jej prace, wykonane z wielką starannością i artyzmem, były wielokrotnie nagradzane w licznych konkursach, w których bierze udział od 1972 r., eksponowane na wystawach oraz pozyskiwane do zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji. W 1969 r. podjęła współpracę ze Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka”. Artystka jest bardzo aktywna w zakresie promowania rodzimej kultury. W uznaniu jej twórczości „Cepelia” wielokrotnie zapraszała ją jako ambasadora sztuki regionu opoczyńskiego również za granicą: we Włoszech, Francji, w Szwecji. Często uczestniczy w prezentacjach i warsztatach etnograficznych realizowanych w jej domu rodzinnym oraz w muzeach i domach kultury na terenie całej Polski, z którymi prowadzi stałą współpracę.
Jest współzałożycielką Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach, inicjatorką utworzenia świetlicy wiejskiej, która spełnia również funkcję izby ludowej i miejsca ekspozycji prac bielowickich twórczyń ludowych. Pani Marianna należała do Koła Miłośników Folkloru Opoczyńskiego oraz do opoczyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Jest dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1984 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2004 r. została uhonorowana prestiżową nagrodą im. O. Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

palmy
pisanki
rózgi
pająki
wycinanki
hafty
koronki
tkactwo
Miejsce zamieszkania

Bielowice

Twórcy na szlaku