Przygodę z twórczością ludową rozpoczęła wiele lat temu, gdy razem z uczniami Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, w której uczyła plastyki i techniki, realizowała projekt nauki rękodzieła ludowego na zajęciach technicznych. Wkrótce szkoła została objęta patronatem Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka” w Opocznie. Wiedzę o opoczyńskiej sztuce ludowej oraz umiejętności wytwarzania tradycyjnych ozdób przekazywały uczniom i pani Bogumile twórczynie ludowe, które często odwiedzały szkołę w Kraśnicy. Pani Bogumiła uczyła się razem z uczniami. Wkrótce jej uczniowie zaczęli zdobywać nagrody na ogólnopolskich konkursach „Dziecięcej Twórczości Ludowej” organizowanych przez „Cepelię” w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Twórczość Dziecięca Inspirowana Sztuką Ludową” pt. „Koroneczka” organizowanym przez MEN. Potem rozpoczęła współpracę z Muzeum Regionalnym w Opocznie i Biblioteką Pedagogiczną w Opocznie.
Po przejściu na emeryturę nie tylko nie zaprzestała swojej działalności, ale nadal ją rozszerza. Jak mówi: „Wytwory plastyki obrzędowej to nadal moje ulubione zajęcie, moja pasja”. Cieszy ją, że jej wycinanki zdobią wnętrze Domu Ludowego w Kraśnicy oraz Izbę Regionalną w budynku parafialnym, której zresztą była współtwórczynią. Uczestniczy w organizowanym przez MDK w Opocznie „Przeglądzie Rękodzieła Ludowego i Artystycznego”, konkursie na „Pamiątkę z Opoczna” oraz innych konkursach i kiermaszach. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje młodszym pokoleniom.

pająki
pisanki
wycinanki
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Kraśnica

Twórcy na szlaku