Jej zainteresowanie opoczyńską sztuką ludową i innymi przejawami kultury ludowej ściśle związane jest z powstaniem w 2007 r. KGW w Woli Załężnej, które prężnie działa i wielokrotnie reprezentowało nasz region podczas imprez okolicznościowych. Janina Wolowska występuje w zespole „Wolowianki”, grupy śpiewaczej powstałej w 2009 r., która oprócz tradycyjnych pieśni ma w swoim repertuarze elementy obrzędów związanych z ostatkami oraz nocą świętojańską.
Oprócz tradycyjnych wytworów opoczyńskiej sztuki ludowej, a zwłaszcza kwiatów, rózg, palm, wykonuje również ozdoby inspirowane opoczyńską sztuką ludową.

palmy
rózgi
hafty
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Wola Załężna
Tel: 662 449 080

Twórcy na szlaku