Jest twórczynią ludową, która specjalizuje się w tkactwie trójwymiarowym oraz gobelinach. Edwarda Orczykowska – Sikorska urodziła się w 1953 roku, obecnie mieszka w Sielcu, natomiast podstaw tkactwa zaczęła uczyć się w 2011 roku wstępując do koła zainteresowań w Domu Kultury w Bielanach (Warszawa).  Brała udział w różnych konkursach, w których jej umiejętności zostały docenione, o czym świadczy chociażby zajęcie III miejsca w VI przeglądzie gobelinu w Warszawie w 2015 roku, zdobycie wyróżnienia w X oraz XI Przygranicznym Konkursie Tkackim „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny” w Białej Podlaskiej w 2019 oraz 2020 roku. Wyjątkowej urody prace Edwardy Orczykowskiej – Sikorskiej wystawiane były na różnych wernisażach oraz wystawach między innymi w Miejskim Domu Kultury w Opocznie w 2020 roku oraz w Warszawie.

tkactwo

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Wólka Dobromirowa

Twórcy na szlaku