Już w dzieciństwie, dzięki nauczycielce wychowania technicznego, zainteresowała się haftem
i szyciem. Umiejętności tkania na krosnach i zamiłowanie do sztuki ludowej zawdzięcza cioci Franciszce Orłowskiej z Kraśnicy. Inspiracją do szerszego prezentowania swoich wytworów, uczestniczenia w kiermaszach, konkursach stało się powstanie w 2011 r. w Libiszowie-Kolonii Koła Gospodyń Wiejskich, którego jest przewodniczącą. Od początku bierze udział w konkursach, prowadzi warsztaty w przedszkolach, szkołach w zakresie haftu, plastyki zdobniczo-obrzędowej oraz aktywnie udziela się w targach turystycznych i innych imprezach. Ciągle uczy się czegoś nowego. Niedawno zachwyciła się wycinanką opoczyńską.

palmy
rózgi
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Libiszów
Tel: 44 754 23 91

Twórcy na szlaku