Już od najmłodszych lat zainteresowała się haftem i koronkarstwem. Zamiłowanie do sztuki ludowej przejęła od swojej mamy Marianny Rzepki, cenionej twórczyni ludowej. Już jako 12-letnia dziewczynka wzięła udział w konkursie organizowanym przez „Przyjaciółkę”. Do dzisiaj pamięta swoją pierwszą nagrodę, książkę „Igłą malowane”, zdobytą w tym konkursie. Od tego czasu uczestniczy w wielu konkursach, również ogólnopolskich, zdobywając główne nagrody.
Współpracuje z muzeami, domami kultury, szkołami. Jej prace pokazywane były na wielu wystawach w muzeach, domach kultury. Chętnie przekazuje swoje umiejętności i wiedzę młodzieży, także ze środowisk akademickich. Jednak najpilniejszą uczennicą była córka Paulina, która kontynuuje rodzinne tradycje. Halina Benderz od 1998 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

palmy
rózgi
pisanki
hafty
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Bielowice

Twórcy na szlaku