Jedno z najstarszych kół gospodyń wiejskich w okolicy Opoczna działa w miejscowości Dzielna już od 1962 roku. Jego założycielką była wówczas miejscowa nauczycielka, Marianna Stępień. Pierwszą jego przewodniczącą została Józefa Kopera, a koło liczyło wówczas 12 członkiń. Kolejną przewodniczącą była Helena Idzik. W owym czasie koło było inicjatorem rozmaitych wydarzeń i kursów, prowadziło m.in. lekcje kroju i szycia, gotowania i pieczenia oraz wychowu kurcząt, stając się swoistą szkołą życia i zaradności dla okolicznych kobiet.

W 2004 roku rolę przewodniczącej koła przejęła Krystyna Wiktorowicz. Rok później gospodynie z Dzielnej były odpowiedzialne za oprawę muzyczną mszy świętej oraz wystrój odbudowanej zabytkowej kapliczki. W 2008 roku swoim występem uświetniły wieczór autorski poetki Marianny Ksyty. Rok później panie włączyły się w organizację uroczystości otwarcia szkoły podstawowej, strażnicy i świetlicy wiejskiej, brały też udział w promocji tomiku poezji poetki. Kolejne lata przyniosły m.in. przygotowanie wydarzenia zwanego babą wielkanocną oraz pomoc w przygotowaniach obchodów prymicji z okazji przyjęcia święceń kapłańskich pochodzących z okolicy księży Marcina i Tomasza Cabajów. We wszystkie te prace u boku gospodyń angażowały się także młodzież i dzieci, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz miejscowe zespoły muzyczne.
W 2012 roku w Dzielnej m.in. dzięki wsparciu gospodyń zrzeszonych w kole po raz pierwszy został zorganizowany festyn rodzinny, połączony z zawodami sportowymi. Wydarzenie to już na stałe weszło do lokalnego kalendarza imprez.

W 2014 roku funkcję przewodniczącej KGW objęła Danuta Kędziora. Obecnie koło liczy 20 członkiń. Przełomowym wydarzeniem dla mieszkańców wsi i zrzeszonych w kole gospodyń było oddanie do użytku świetlicy ludowej. To tam odbywają się spotkania koła, próby przed występami czy gotowanie potraw na okolicznościowe imprezy. Kobiety spotykają się regularnie, żeby we własnym gronie omówić nurtujące je sprawy i zaplanować działania, a czasami żeby po prostu spędzić razem czas na babskich pogaduchach.

Do najważniejszych wydarzeń, jakie w ostatnich latach współorganizowały gospodynie z Dzielnej, należą: 50-lecie OSP w 2018 roku, „Babskie pogaduchy”, piknik rodzinny na rozpoczęcie lata w 2019 roku, „Kobiecy wieczór” oraz dożynki parafialne w 2020 roku, podczas których panie przygotowały oprawę mszy świętej, występy muzyczne i poczęstunek. Na tę okazję wykonały również wyjątkowy wieniec dożynkowy, nawiązujący do 100-lecia Cudu nad Wisłą.

Galeria zdjęć

Dzielna

Twórcy na szlaku