Wielopokoleniowe Koło Gospodyń Wiejskich w Januszewicach powstało w odpowiedzi na potrzeby wsi w 2000 roku. Inicjatorem założenia koła był ówczesny sołtys Władysław Cieślikiewicz. Koło aktywnych kobiet podtrzymujących lokalne tradycje i służących pomocą podczas organizacji wszelkich uroczystości liczy dziś 13 członkiń w wieku od 38 do 94 lat, a ich przewodniczącą jest Rozalia Furczyńska.

Niezależnie od wieku każda z pań rozwija tu swój talent, a przy okazji młodsze kobiety uczą sę od starszych dawnych technik rękodzielniczych. Koło wnosi znaczący wkład w organizację życia towarzyskiego i kulturalnego wsi, organizuje spotkania okolicznościowe, zabawy i wycieczki. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, biesiady, spotkania opłatkowe czy wigilia – to tylko niektóre z licznych wydarzeń, za których organizację odpowiadają januszewickie gospodynie. Panie biorą też chętnie udział w imprezach organizowanych przez burmistrza Opoczna i starostę opoczyńskiego.

Przez cały rok utalentowane gospodynie zajmują się rękodziełem i sztuką ludową. Wykonują prace hafciarskie, bukiety kwiatowe, robótki szydełkowe.

Celem działalności koła jest promowanie roli kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, a także integracja starszego i młodszego pokolenia oraz pielęgnacja tradycji regionalnych.

Galeria zdjęć

Januszewice

Twórcy na szlaku