Początek działalności koła gospodyń Wiejskich w Libiszowie -Kolonii przypada na lata 70. XX wieku. Pierwszą przewodniczącą była Weronika Stępień. W owym czasie charakter działalności kół był nieco inny niż dziś. Gospodynie wiejskie zimą przędły, szydełkowały, tkały dywany i materiały, szyły i haftowały ubrania – wiele strojów ludowych, ale także ubiorów codziennych było wówczas własnego wyrobu. Integrowały je podejmowane wspólnie przedsięwzięcia gospodarskie, takie jak: darcie pierza, zakup kurcząt, kiszenie kapusty i wiele innych robót. Jednak w miarę upływu lat zmieniały się czasy i obyczaje, a działalność koła została uśpiona.

Koło reaktywowano w 2011 roku. Przewodniczącą została Ewa Kata, która pełni tę funkcję do dziś. Wówczas też nastąpił rozkwit działalności koła, zapisało się do niego 15 gospodyń. Do tej pory aktywnie działa i udziela się 10 członkiń. Spotkania libiszowskich gospodyń odbywają się minimum raz w miesiącu. Pane chętnie biorą udział w rozmaitych imprezach i obrzędach, przygotowują jedzenie na stoiska wielkanocne, letnie jarmarki i dożynki oraz stoły wigilijne, występują na Festiwalu Pieśni i Poezji Maryjnej, uświetniają uroczystości kościelne. Kulinarną specjalnością koła gospodyń z Libiszowa są natomiast najrozmaitsze pierogi. Z koła w Libiszowie-Kolonii wywodzą się dwie uznane twórczynie ludowe: Ewa Kata oraz Maria Wojciechowska. Ich domeną jest szydełkowanie oraz kwiaty i ozdoby z bibuły.

Działalność koła wspierają miejscowi przedsiębiorcy. Panie podkreślają zgodnie, że są otwarte na wszystko co ludowe i lokalne. Ich największe pragnienie to własny, libiszowski Dom Ludowy, gdzie byłyby kultywowane tradycje i obyczaje, gdzie przechowywane i udostępniane byłyby wspólne dobra kulturowe, i gdzie szersza publiczność mogłaby usłyszeć, jak pięknie tutejsze gospodynie śpiewają ludowe pieśni.

Galeria zdjęć

Libiszów-Kolonia

Twórcy na szlaku