Z inicjatywy aktywnych i utalentowanych kobiet z Mroczkowa Gościnnego w 2003 roku zostało założone tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą została wówczas Aneta Kowalczyk, a trzy lata później na tym stanowisku zastąpiła ją Maria Lewandowska, która pełniła tę funkcję przez siedem lat. Jej następczynią została Halina Kmita, która jest przewodniczącą koła do dziś. Obecnie liczy ono osiem osób, w tym dwóch mężczyzn. Miejscem spotkań koła jest świetlica wiejska w Mroczkowie Gościnnym.

Zrzeszone w kole gospodynie i gospodarze przez cały rok organizują spotkania integracyjne dla przyjaciół koła i okolicznych mieszkańców, takie jak: zabawa andrzejkowa, pieczenie ziemniaka czy spotkanie wigilijne z opłatkiem. Chętnie organizują też wycieczki krajoznawcze, zawsze mając na celu promocję kultury ziemi opoczyńskiej.
Najbardziej podniosłym i ważnym momentem w kalendarzu Mroczkowa Gościnnego, a także tutejszego koła gospodyń jest odbywający się co roku w maju Festiwal Poezji i Pieśni Maryjnej, który organizowany jest w wiejskim kościele parafialnym. Znany w całej okolicy festiwal przyciąga reprezentacje nawet kilkudziesięciu okolicznych kół gospodyń. Mroczków Gościnny jest wówczas gościnny nie tylko z nazwy, a członkowie koła gospodyń dbają o oprawę festiwalu.

Koło chętnie uczestniczy także w wydarzeniach organizowanych przez sąsiadów – przygotowuje potrawy na kusoki, które odbywają się w Kraśnicy, a także piecze baby i wykonuje palmy wielkanocne do Domu Kultury w Opocznie. Członkowie koła z Mroczkowa Gościnnego pomagają również w organizacji dożynek gminnych w Opocznie.

Galeria zdjęć

Mroczków Gościnny

Twórcy na szlaku