Marian Brola

Julian Jarząb

Henryka Kowalczyk

Bogusław Lipski

Stanisław Piekarski

Wojciech Ptaszek

Radosław Stępień

Urszula Tomasik

Tadeusz Wijata

Kapela Bińków