Skip to main content

W naszej pamięci

Lucyna Wąsik w stroju ludowym

Lucyna Wąsik Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Opoczno

Julian Jarząb

harmonia trzyrzędowa

Henryka Kowalczyk

śpiew

Stanisław Piekarski

skrzypce

Monika Budzyńska

palmy / rózgi / wycinanki

Z wyrazami szacunku.