Skip to main content

Koła Gospodyń Wiejskich

KGW Adamów

KGW Bielowice

KGW Brzustówek-Kolonia

KGW Bukowiec Opoczyński

KGW Dzielna

KGW Janów Karwicki

KGW Januszewice

KGW Karwice

KGW Kliny

KGW Kraszków

KGW Kraśnica

KGW Kruszewiec-Kolonia

KGW Kruszewiec

KGW Libiszów-Kolonia

KGW Modrzew

KGW Mroczków Duży

KGW Mroczków Gościnny

KGW Ogonowice

KGW Ostrów

KGW Sitowa

KGW Sobawiny

KGW Sołek-Zameczek

KGW Stużno

KGW Wólka Karwicka

KGW Wygnanów

KGW Wola Załężna