Początki działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Załężnej sięgają lat 60. XX wieku. Pierwszą przewodniczącą koła była Zofia Lipska, a jej następczynią – Helena Jaciubek. Koło działało prężnie przez ponad dekadę, organizowano wówczas dla kobiet kursy stroju, szycia, gotowania i pieczenia, a ponadto spotkania z lekarzami i prawnikami. W ramach koła działało też kółko teatralne (starsze kobiety do dziś wspominają przedstawienie sztuki Mikołaja Gogola „Ożenek”). Pod koniec lat 70. XX koło zawiesiło działalność.

W listopadzie 2007 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa Marka Knopa koło reaktywowano. Przewodniczącą została Emilia Wijata, która pełniła tę funkcję przez wiele lat. Obecnie przewodniczącą koła jest Janina Wolowska.

Po reaktywacji członkinie biorą udział w corocznych imprezach okolicznościowych, takich jak: kusoki, baba wielkanocna czy pielgrzymki religijne. Kobiety z koła reprezentowały ziemię opoczyńską na jarmarkach wojewódzkich w Łodzi (w roku: 2008, 2011 i 2012), brały udział w licznych konkursach, między innymi w „Smakach Ziemi Łódzkiej”, na którym zajęły 3. miejsce na najsmaczniejszą potrawę, oraz w „Gotowaniu na wizji”, gdzie nagrodą była wycieczka na warsztaty sztuki ludowej w Puszczy Białowieskiej.

Koło gospodyń z Woli Załężnej organizuje noworoczne spotkania opłatkowe dla członkiń, Rady sołeckiej i przyjaciół koła oraz spotkania integracyjne i ogniska dla mieszkańców wsi. W 2012 roku koło po raz pierwszy przygotowało imprezę „Wolo-Wianki”, czyli noc świętojańska, która to zapisała się na stałe w kalendarzu imprez gminnych. „Wolo-Wianki” to impreza otwarta nie tylko dla mieszkańców wsi. Wśród członkiń koła są także uznane twórczynie ludowe, prezentujące swoje rękodzieło na wystawach i konkursach sztuki ludowej, a także prowadzące warsztaty sztuki ludowej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Załężnej to także ludowy zespół wokalny „Wolowianki”. Zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Emilii Wijaty. Początkowo działał samodzielnie, a od 2010 roku pod kierunkiem instruktora muzycznego Kamilli Biniek-Kaczorowskiej. Zespół ma charakter wielopokoleniowy. W jego repertuarze są piosenki dialogowe o charakterze humorystycznym, obrzędy związane z nocą świętojańską, ostatkami, weselem opoczyńskim, pieśni religijne (kolędy, pastorałki maryjne, wielkopostne, wielkanocne) obrzędowe, biesiadne i przyśpiewki. Zespół „Wolowianki” odnosi sukcesy, zdobywając wiele nagród w konkursach i przeglądach piosenki ludowej.

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Kunice 25,
01-101 Opoczno

Twórcy na szlaku