Lucyna Wąsik Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Opoczno

Julian Jarząb

Henryka Kowalczyk

Stanisław Piekarski

Monika Budzyńska