Kultywowanie dawnych tradycji ludowych, charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego, oraz chęć przekazywania ich młodszym pokoleniom to główne cele założenia Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie w 1999 roku. W 2017 roku organizacja na rok zawiesiła swoją działalność, ale już w 2018 roku wznowiła funkcjonowanie z nową energią. Po rejestracji koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zyskało ono wiele nowych członkiń i członków, w tym osób reprezentujących młode pokolenie.

Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie liczy ponad 30 osób w różnym wieku. Do zadań związanych z pielęgnowaniem lokalnych tradycji i obrzędów chętnie włącza się także tutejsza młodzież i dzieci.

Poprzez swoją działalność i udział w różnego rodzaju okolicznych przedsięwzięciach koło gospodyń z Ostrowa stara się ocalić od zapomnienia opoczyńskie tradycje. Do najważniejszych wydarzeń należą dożynki gminne i parafialne oraz spotkania świąteczne. Panie są wówczas odpowiedzialne za przygotowywanie tradycyjnych potraw, m.in. na stół wielkanocny i wigilijny.

Ogromną rolę w promowaniu spuścizny kulturowej regionu opoczyńskiego mają również wyjazdy członków koła na festyny, pikniki i targi organizowane na terenie regionu, ale także poza nim. Panie z dumą prezentują wówczas piękne regionalne stroje, częstują tradycyjnymi opoczyńskimi potrawami i opowiadają o tutejszych zwyczajach.

Ponadto członkinie i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, a w procesjach zawsze występują w strojach ludowych.

Bardzo ważnym obrzędem kultu religijnego w Ostrowie, pielęgnowanym od wielu pokoleń przez Koło Gospodyń Wiejskich, jest zakopywanie Świętej Ewangelii na granicy wsi. Według wierzeń ludowych ma to na celu ochronę miejscowości przed niszczycielskimi żywiołami.

Nieodłącznym elementem działania Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie jest organizowanie spotkań w świetlicy wiejskiej z udziałem mieszkańców. Starsze pokolenie przekazuje wówczas swoje umiejętności młodszym, przybliża im też tradycje i zwyczaje panujące niegdyś na terenie regionu opoczyńskiego, których znajomość odgrywała w tamtym czasie bardzo ważną rolę w codziennym życiu wsi.

Galeria zdjęć

Ostrów

Twórcy na szlaku