Jest jedną z najmłodszych adeptek opoczyńskiej sztuki ludowej, którą zainteresowała się dzięki mamie Ewie Kata. Niebagatelny wpływ na jej zainteresowanie sztuką ludową miała praca w przedszkolu znajdującym się w szkole w Bielowicach, miejscowości słynącej z twórczości ludowej. Od dwóch lat bierze udział w konkursach na palmy i wycinanki.

palmy
rózgi
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Libiszów

Twórcy na szlaku