Galeria zdjęć

Techniki tkania na krośnie uczyła się od Władysławy Jurek i babci Józefy. Później zdobywała doświadczenie w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka” jako tkaczka, realizując duże zmówienia dla polskich i zagranicznych zespołów folklorystycznych. Tka opoczyńskie ludowe tkaniny od 30 lat. W 2017 r. zdobyła nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Tkanina Ludowa w ramach projektu „Kraina Wątku i Osnowy – konkurs i warsztaty” w kategorii „Inne tradycyjne techniki tkackie”. Dzięki firmie Folk Art Józefa Wijaty z Opoczna, uczestniczy w wielu ogólnopolskich konkursach tkackich.

tkactwo
Miejsce zamieszkania

Dzielna

Twórcy na szlaku