Od najmłodszych lat wykonywała zabawki papierowe, potem bukiety, kwiatki, pająki i palmy wielkanocne. Z domu wyniosła również umiejętność robienia swetrów, tkania dywanów, tkanin na zapaski i fartuchy. Jej nauczycielką była mama Marianna Woźniak. Nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Opocznie i uczestniczenie w zebraniach działającego przy nim Koła Miłośników Folkloru Opoczyńskiego stały się impulsem do rozszerzenia swej działalności – uczestniczenia w konkursach i  warsztatach, zwłaszcza z najbardziej ulubionej dziedziny sztuki ludowej – plastyki papierowej.
Bierze czynny udział w pracy KGW w Wyganowie, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach nawiązujących do zwyczajów ludowych i sztuki regionalnej.

palmy
rózgi
wycinanki
koronki

Galeria zdjęć

Miejsce zamieszkania

Wygnanów

Twórcy na szlaku