Skip to main content

W dniach 20-23 czerwca 2024 roku malowniczy Kazimierz Dolny gościł 58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, na który zjechali artyści z różnych zakątków Polski. Wydarzenie to, będące jednym z najważniejszych festiwali muzyki ludowej w kraju, zgromadziło imponującą liczbę uczestników oraz licznych widzów, którzy mieli okazję podziwiać występy utalentowanych wykonawców.

W festiwalu udział wzięło łącznie 139 podmiotów wykonawczych, w tym 29 kapel, 37 zespołów śpiewaczych, 20 solistów instrumentalistów, 31 solistów śpiewaków oraz 22 grupy uczestniczące w konkursie „Mistrz i Uczeń”. Łącznie na scenie zaprezentowało się ponad 600 artystów ludowych z 12 województw, co podkreśla ogólnopolski zasięg i znaczenie festiwalu.

W kategorii kapel główną nagrodę, Basztę, otrzymała Kapela Jana Szymańskiego z Albinowa (woj. łódzkie). Przyznano także sześć równorzędnych I nagród, wśród których wyróżniona została Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie). W kategorii „Mistrz i Uczeń – Instrumentaliści” przyznano jedenaście równorzędnych nagród. Wyróżnienie otrzymali m.in. Mistrz Roman Wojciechowski i jego uczennica Łucja Guźniczak z Inowłodza.

Festiwal w Kazimierzu Dolnym to nie tylko okazja do prezentacji i promocji muzyki ludowej, ale także miejsce spotkań i wymiany doświadczeń między artystami z różnych regionów Polski. Impreza ta odgrywa kluczową rolę w zachowaniu i popularyzacji tradycji ludowej, która stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego naszego kraju. 58. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci jego uczestników i widzów. Dzięki zaangażowaniu artystów oraz organizatorów festiwal ten corocznie przyczynia się do kultywowania i popularyzacji muzyki ludowej, będącej nieodłącznym elementem naszej narodowej tożsamości.

Gratulacje dla reprezentantów naszego regionu za wspaniałe osiągnięcia i godne reprezentowanie nas na tym prestiżowym festiwalu. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do Kapeli Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Wasza pasja i talent są dla nas powodem do dumy. Gratulujemy Mistrzowi Romanowi Wojciechowskiemu i jego uczennicy Łucji Guźniczak z Inowłodza za zdobycie wyróżnienia w kategorii „Mistrz i Uczeń – Instrumentaliści”. Wasza ciężka praca i zaangażowanie są inspiracją dla nas wszystkich.

Fot.: CSK/Ewa Zielonka-Gawrylak