Skip to main content

Folklor opoczyński wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego!

By 3 lipca 2024Aktualności

Z radością informujemy, że folklor opoczyński został oficjalnie wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To zaszczytne wyróżnienie podkreśla unikalność oraz znaczenie tradycji ludowych regionu Opoczna dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Decyzja o wpisaniu folkloru opoczyńskiego na listę została podjęta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpis ten stanowi uznanie dla bogatej historii, tradycji muzycznych, tańców oraz obrzędów charakterystycznych dla regionu Opoczna, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wpisanie folkloru opoczyńskiego na tę prestiżową listę jest wynikiem wielu starań lokalnych społeczności, instytucji kultury oraz pasjonatów, którzy nieustannie dbają o zachowanie i promowanie tych cennych tradycji. Pierwsze konsultacje społeczne rozpoczęły się 20 września 2022 roku, na których pojawili się mieszkańcy ziemi opoczyńskiej oraz twórcy z regionu. Zbieranie odpowiedniej dokumentacji zajęło około roku, po którym udało się wysłać kompletny wniosek prezentujący bogactwo regionu opoczyńskiego. Wnioskowano o wpisanie gwary, tradycji muzycznych, dorocznych zwyczajów, obrzędów i świat, stroju opoczyńskiego, tkactwa, hafciarstwa, wycinankarstwa, bibułkarstwa i plastyki obrzędowej, rzeźbiarstwa, a także życia społecznego.

Folklor opoczyński to nie tylko muzyka i taniec, ale również bogactwo strojów ludowych, rękodzieła oraz obrzędów, które odzwierciedlają historię i ducha regionu. Wpis na listę krajową pomoże w dalszej ochronie i popularyzacji tych niezwykłych tradycji, zapewniając im należne miejsce w polskim dziedzictwie kulturowym.

Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdują się już 93 pozycje.