Skip to main content

Aktualności

W zupełnie niepozornych miejscach tworzą i tworzą ludzie pasją, niebywałymi zdolnościami i z niebywałą cierpliwością. Ich miejsca pracy są zazwyczaj z dala od miejskiego zgiełku gdzie mogą robić to co kochają. Tradycja, zwyczaje i kultura ludowa wyznaczają kierunki ich pracy.

Wędrując szlakiem spotkasz  wielu muzykantów,  rękodzielników oraz twórców ludowych, którzy tworzą z dużą pasja, zaangażowaniem oraz dbałością o zachowanie tradycji.

Czytaj więcej

Twórcy na szlaku

Operacja pn. Opoczyński Szlak Rzemiosła, mająca na celu rozwiniętą infrastrukturę w miejscowości Wygnanów oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez budowę wiaty stanowiącej atrakcyjne miejsce do prowadzenia spotkań i warsztatów z rękodzieła ludowego oraz utworzenie strony internetowej pozwalającej na kontynuację opoczyńskiej tradycji ludowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.